Ласкаво просимо!

На сьогоднішній день метою і основним змістом роботи «Комп'ютерної школи» є: формування знань, умінь і навичок вихованців, необхідних для раціонального використання сучасних інформаційних технологій, для вирішення завдань, пов'язаних з обробкою інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням і передачею, вивчення теорії і практики роботи на ПК, розробка та конструювання алгоритмів програм, вивчення мови програмування TURBO-PASCAL, DELPHI; мови розмітки HTML, PHP, системи WINDOWS і Linux, офісного пакету програм: WORD, EXCEL, POWER - POINT, ACCESS, орієнтування у світлі нових комп'ютерних технологій - закладення основ інформаційної культури.

До головних завдань гуртка відносяться:

 • Знайомство вихованців з основами сучасної обчислювальної техніки;
 • Знайомство з головними галузями використання обчислювальної техніки;
 • Формування уявлення про етапи вирішення завдань за допомогою ПК;
 • Формування уявлення про можливості автоматизації виконання алгоритмів;
 • Знайомство з основами алгоритмізації та програмування.

Навчання в Школі ведеться за авторською програмою, розробленою педагогами: Беркунской Н.М., Бичкова В.І., МеркутовоЙ І.І., Таран Н.Ю. Ця програма постійно оновлюється і доповнюється (перша програма була створена в 1998 р.)

Курс передбачає формування теоретичної бази знань і певних навичок роботи на комп'ютерах, що надає результатами навчання чітко вираженого практичного значення використання отриманих знань, умінь і навичок у вирішенні завдань. Курс розрахований на 2-3 роки навчання для дітей 12-17 років, які проявляють інтерес і здібності до програмування, комп'ютерного дизайну, схильні до самостійної роботи на комп'ютері, демонструють зацікавленість у творчій самореалізації.

Навчально-виховний процес здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей дітей, враховуючи їх вікові особливості.

Гуртки класифікуються за такими рівнями навчання:

 • початковий рівень
 • основний рівень
 • вищий рівень

Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності гуртка, його кількісний склад. Напрямок та теми роботи занять з гуртківцями вищого рівня розробляються педагогом разом з гуртківцем згідно з його схильностей та рівня вимог Всеукраїнських, обласних та інших конкурсів. Заняття в гуртках проводяться двічі на тиждень, тривалість заняття - 2-3 години.

Форми навчально-виховної роботи:

 • Лекції, які спрямовані на викладання поточного матеріалу.
 • Конкурси, на яких стимулюються обмін практичним досвідом між вихованцями.
 • Індивідуальна робота з вихованцями, тематичні консультації.
 • Самостійно-пошукова діяльність.
 • Практична робота над авторськими програмними розробками.
 • Публічна апробація: виступ на конкурсах, конференціях.

Завдання вихованцям надаються залежно від ступеня їх підготовки, досвіду і віку. При цьому виховні та мотиваційні завдання завжди спрямовані на розвиток самоорганізації, самовиховання, самовдосконалення, поглиблення профорієнтації гуртківців в області інформаційних технологій.

У ході занять використовуються такі інтерактивні прийоми:

 • Конкурси комп'ютерних термінів, вікторини, бліц-турніри, бліц-опитування;
 • Робота в парах;
 • «Перевір одного» - перевірка виконаної роботи на комп'ютері товариша
 • Підготовка реферативних доповідей «Керівник-виконавець»;
 • Використання карток з логічними завданнями, контрольних тестів;

Систематизувати знання з певних тем і в цілому допомагають контрольні заняття у формі комп'ютерних КВН та інформаційних калейдоскопі. У ході занять використовуються розвиваючі матеріали та вправи:

 • Словник комп'ютерних термінів у вигляді ребусів,
 • Складання ребусів, кросвордів, анаграм,
 • Ігри зі словами,
 • Прийом «знайди аналогію»

Використання на заняттях інтерактивних форм і прийомів сприяє розвитку емоційної сфери учнів, мотивує навчання, дозволяє ставити проблемні питання, формує навички мисленні, робить дієздатним ланцюжок «учень-учень», «учень-педагог».

Педагоги «Комп'ютерної школи» у своїй творчій діяльності використовують вже відомі форми і методи в нових інтерпретаціях до навчальних процесів, які виникають і розробляють нові щодо ситуацій:

У логічній частині заняття, в професійні завдання вплітаються завдання на знання української мови; З появою мережі та Інтернету розсилаються завдання кожному вихованцю на комп'ютер, а заняття будується на пошуку необхідної інформації в Інтернет. Командна робота над проектом, де педагог виступає як організатор і координатор, а учасники проекту - розробники окремих частин завдання, які об'єднують в повноцінний програмний продукт. Використання у проектах поряд із власними розробками розробок занять з окремих напрямків, знайденими в Інтернеті. Технологія «Створення ситуації успіху», задіяна на заняттях, допомагає сформувати у дітей позитивні емоції від власних досягнень, спілкування, спільного вирішення проблем, пробуджує самостійність суджень, стимулює до подальшого навчання і в цілому і сприяє моральному вихованню.